Rugpijn gaat niet vanzelf over!

Lage rugpijn gaat niet vanzelf over!


De laatste jaren zijn er diverse studies gedaan naar de gangbare stelling dat “80% van lage rugpijnpatiënten binnen een maand vanzelf, zonder behandeling, beter worden”. Hestbaek, Leboeuf-Yde, cs. van de Universiteit Zuid Denemarken, bestudeerden verder de mythe over natuurlijk herstel, door enerzijds systematisch literatuuronderzoek en anderzijds analyse van de gegevens van 2.000 lage rugpijnpatiënten, die zij reeds meer dan vijf jaar onderzochten. Hun conclusie was duidelijk: “lage rugpijn verdwijnt niet vanzelf”.

Ondersteunende gegevens waren onder meer:
• na beoordeling van de beschikbare literatuur, bleek dat 62% van de lage rugpijnpatiënten na 1 jaar nog steeds last hadden van pijn.
• bij hun laatste onderzoek in Denemarken gaven slechts 10% van de lage rugpijnpatiënten aan, dat zij zowel na 1 als na 5 jaar pijnvrij waren, na de aanvankelijke periode van pijn en daarop volgende behandeling.
De werkelijkheid is toch iets anders. Er wordt nog steeds gerefereerd naar oud onderzoek uit de jaren 80.  Dit onderzoek wordt nog steeds aangehaald en hebben mede geleid tot de richtlijnen van huisartsen, specialisten en huisartsen. Nieuw onderzoek geeft echter andere cijfers:
Lange termijn follow-up onderzoek van patienten met acute lage rugpijn laten zien dat na 1 jaar 33% nog matige pijn heeft, 20% aanzienlijke activiteitsbeperkingen en 14% ernstige pijn heeft (Von Korf en Saunders, Spine 1996). Het is zelfs zo dat van de patienten die de huisarts voor lage rugpijn hebben geconsulteerd na 12 maanden slechts 25% volledig hersteld was (Croft et al., BMJ 1998). Ook andere recente studies ondersteunen deze bevindingen (Cherkin et al., Spine 1995, Pengel et al., BMJ 2003, Hestbaek et al., Eur Spine J 2003). Daarnaast blijken rugklachten na herstel, heel vaak te recidiveren (terug te komen). Volgens onderzoek blijkt een recidiveringspercentage binnen 1 jaar van 50-80% (Andersson, 1997, Croft et al., BMJ 1998, Pengel et al., BMJ 2003). Zelfs bij kinderen komen recidiverende en chronische lage rugklachten vaak voor (Taimela etal. Spine 1997).

Veel patienten blijven dus chronische klachten houden of hebben te maken met recidiverende klachten. Het veel geciteerde genezings/herstelpercentage van 80% is dus absoluut achterhaald. Sterker nog, in sommige onderzoeken blijkt juist het tegenoverstelde: de meeste lage rugklachten gaan niet vanzelf over.

Maar, gelukkig is er een oplossing:

Uit onderzoek is gebleken dat chiropractie voor lage rugklachten effectief, veilig en kosten-effectief is. Chiropractische behandeling vermindert de pijn, verbetert de mobiliteit, vermindert het gebruik van medicijnen, voorkomt onnodige operaties en zorgt voor een snellere terugkeer naar de werkvloer.