Even voorstellen

Jan Smaal

J. Smaal

De heer J. Smaal DC is 42 jaar geleden chiropractie gaan studeren nadat hij zelf met erg goed resultaat was behandeld door een enthousiast chiropractor. Hij is in 1982 afgestudeerd aan het Anglo-European College of Chiropractic in Bournemouth, Engeland met als afstudeeronderzoek de behandeling van sport blessures. Zijn interesse in de sport en de behandeling van sporters is ontstaan tijdens zijn opleiding toen hijzelf zeer actief was in de volleybalsport en het laatste jaar van zijn opleiding heeft hij de sporters van de club begeleid en behandeld. 

In de 38 jaar dat hij actief is heeft hij diverse bijscholingscursussen gedaan, waardoor hij zich verscheidene behandel technieken eigen heeft gemaakt en de behandeling toe kan spitsen op uw klacht(en). M.n. sportblessures en de behandeling van topsporters is zijn specialiteit. Tevens is hij gecertificeerd echografist (MSU) en Shockwave therapeut.  Hij is jarenlang actief geweest in de Nederlandse Chiropractoren Associatie als lid van de Klachten en Geschillencommissie.

J. Smaal DC is een geregistreerd chiropractor SCN. Als een chiropractor geregistreerd is, garandeerd dit de patiënt dat de chiropractor aan alle geldende kwaliteitscriteria voldoet. Bijvoorbeeld dat de praktijk voldoet aan de gestelde praktijkinrichtingseisen, de chiropractor voldoende bij- en nascholing doet, de chiropractor bij een erkende klacht- en tuchtregeling is aangesloten waar de patiënt, wanneer nodig, gebruik van kan maken.

Zijn filosofie is dat wij onze patiënten behandelen zoals wijzelf behandeld zouden willen worden. Wij beschouwen het als onze persoonlijke verplichting dat wij er alles aan zullen doen om de patiënt tevreden te stellen. Tijdens het eerste consult zal er een realistisch beeld gegeven worden van wat bereikbaar kan zijn.

Wij vinden het zeer belangrijk om onze patiënten van uitgebreide en goede informatie te voorzien. Daarom zorgen wij voor een goede uitleg over zaken als diagnose, behandelmogelijkheden of onmogelijkheden, wat deze mogelijkheden inhouden, welke risico,s bepaalde behandelingen met zich meebrengen en (zeer belangrijk) wat de patiënt zelf kan doen om zijn herstel te bevorderen etc..